KOLEŻANKI   I   KOLEDZY!

Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZP w Kielcach informuje,
iż 1 czerwca 2020 roku mija rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA, w którym są ubezpieczeni nasi członkowie i ich bliscy.

T.U. UNIQA zachowało dotychczasowe warunki ubezpieczenia i umowę przedłuża na kolejny roczny okres ubezpieczenia tj. do 31.05.2021 roku.
Warunki i zakres umowy pozostaje bez zmian.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa w ramach obowiązującej umowy w polisie 85006058 ubezpieczeniowej wygasa tylko w odniesieniu do osób, które na dzień 31.05.2020 roku ukończyły 65 rok życia. Od 1.06.2020 roku ww. osoby mogą przystąpić do nowej umowy polisie 85009686. Aby przystąpić do tego ubezpieczenia należy wypełnić deklarację zgody na przystąpienie do ubezpieczenia i przekazać do Zarządu lub w UNIQA w Kielcach przy ul. Stefana Okrzei 20/LU2, 25-525 Kielce, w terminie do 31.05.2020 roku.

Poza tym należy nadmienić, iż osoby, które są po 65 roku życia i w roku ubiegłym przystąpiły do polisy 85009686 mają przedłużoną umowę o kolejny okres ubezpieczenia tj. : do 31.05.2021 roku.

Nadmieniamy, iż do ubezpieczenia w polisie, 85006058 T.U. UNIQA mogą również przystąpić inne osoby dotychczas nieubezpieczone poniżej 65 roku życia. Ponadto członkowie rodziny osób przystępujących do ubezpieczenia zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji zgody wraz z Ankietą medyczną.

Deklaracja zgody na przystąpienie do Grupowego/Pracowniczego ubezpieczenia na życie oraz Ankieta medyczna, są do pobrania w siedzibie Zarządu w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 lub na naszej stronie internetowej w zakładce UNIQA.

Ponadto informacje, dot. świadczeń w T.U. UNIQA oraz wysokości składki miesięcznej za ubezpieczenie są dostępne są na naszej stronie internetowej tj.: zteir-nszzp.pl w zakładce UNIQA.

Bliższych informacji dotyczących ubezpieczenia może udzielić członek zarządu Aleksander Sieradzan tel. 602-707-203.

Serdecznie pozdrawiamy.    

                                       

                                                                                                                                                     Zarząd Terenowy
                                                                                                                                              Emerytów i Rencistów NSZZPw Kielcach

Copyright@2015 ZTEiR-nszzp - Wykonanie www.detkomp.pl